info@msinstalacije.rs
+381-22-311-651
Serbian English German
Iako vakuumski solarni kolektori prevazilaze pločaste solarne kolektore pri gotovo svakoj upotrebi za grejanje vode, razlika zaista dolazi do izražaja kada se koriste za klimatizaciju, grejanje ili industrijsku upotrebu. Za potrebe u domaćinstvima vakuumski solarni kolektori se najčešće koriste za grejanje sanitarne vode ili ispomoć grejanju.
solarni kolektor
To je zbog toga što vakuumski solarni kolektori mogu mnogo lakše dostići visoke temperature koje su potrebne, oni mogu da sakupe i zadrže toplotu čak i kada je veoma hladno napolju, a zbog svoje visoko efikasne konstrukcije sakupljaju sunčevu toplotu znatno ravnomernije tokom dana.

Toplotna pumpa radi na istom principu kao i frižider, ali u obrnutom smeru i sa mnogo više snage. Preko toplotne pumpe energija iz VAZDUHA, VODE ili ZEMLJE se koristi za grejanje i hlađenje objekta.
toplotna pumpa shema
Proces rada toplotne pumpe može se predstaviti u 4 faze:

interior design 828545 1280 Pixabay cdu445
Ovlaživanje
, općenito, znači veštačko dodavanje vode ili pare sobnom vazduhu. Prema tome, uređaji za ovlaživanje vazduha povećavaju apsolutni sadržaj vlage u vazduhu. U atmosferi, suvi vazduh se uvek meša sa vodenom parom, u omeru koji ovisi o vremenskim uslovima.

Lepo je živeti u umerenoj klimi i uživati u različitim vremenskim uslovima. Kiša nije uvek ugodna, ali nam je potrebna da bi preživeli i moramo je prihvatiti u našim svakodnevnim životima. Uvek pokušavamo održati idealnu temperaturu u prostorijama u kojima boravimo iako nam to otežavaju različiti spoljašnji uslovi. Unutrašnji i spoljni uslovi su veoma različiti i nije neobično povremeno primetiti vlagu na zidovima. To je problem koji se mora odmah rešiti.
connection 1239367 1280
Vlaga se mora meriti u Vašim životnim prostorijama da bi se mogla kontrolisati količina energije koju troši ventilacija. Potrošnja energije u kući će biti puno efikasnija kada koristite uređaj za merenje vlage. Nije uvek lako kontrolisati vlagu u kući, ali ima područja u kući koja bi trebalo da se provere, a koja uveliko utiču na količinu vlage u kući.

vlaga22
Vlažnost i drugi mikroklimatski uslovi u stanu su posebno značajni za zdravlje, budući da se u njemu boravi najveći deo dana. U mnogim studijama u svetu i kod nas izneti su podaci koji potvrđuju odavno poznatu činjenicu da je obolevanje i smrtnost veća kod osoba koje žive u uslovima povećane vlažnosti. 
- Stručnjaci su izračunali da odrasle osobe provedu 8 do 16 odsto vremena na otvorenom prostoru, 20 do 25 odsto na poslu, a 50 do 56 odsto vremena u stanu, dok deca i starije osobe borave u kući dve trećine dana. Optimalna vlažnost vazduha u stanu treba da iznosi od 40 do 60 odsto. U vlažnim stanovima relativna vlažnost vazduha je veća od 70 odsto - kaže prof. dr Gorica Zbutega u Institutu za higijenu i medicinsku ekologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. 

Nakon velikih poplava u Srbiji, biće potrebno sanirati veliki broj poplavljenih objekata. Evo kako treba postupiti.
flooding 2048469 1280
Poplave u kući, stanovima ili poslovnim prostorima stvaraju velike štete ali ispravnim i odlučnim postupanjem možemo ublažiti posledice i naknadnu štetu.
Većinu posla možemo obaviti sami, priručnim svakodnevnim sredstvima i opremom. Pogledajte kratko uputstvo za postupanje nakon poplave, kako smanjiti štetu i pre svega sačuvati zdravlje stanara.
Najveća opasnost kod popave u kući predstavlja brzi razvoj algi, gljivica i plesni

anolitAnolyt kod uzgoja životinja i preradi mesa 
Anolit se koristi za doziranje u gradskim ili bunarskim instalacijama za sve vrste uzgoja životinja.
Svakodnevno konzumiranje Anolyta od 1%-3% prema životinjama stvara se zdrava klima za životinju, sprečava se mogućnost oboljenja plućnih i disajnih organa. 
Dezinfekcija štala sa rasprskivačem za dezinfekciju hladna magla. 
Za dezinfekciju rana i kožnih oboljenja. 
Za pripremu silaže 30-60 litara po 1 toni silaže. 

Višestepeni sistem za optimalan vazduh
Smanjenje vlažnosti 
Vlažan vazduh će proći kroz  uređaj. Kod velike vlažnosti će kondenzacioni elementi iz vazduha izlučiti  kondenzovanu vodu  i sakupiti je u posudu. Osušeni vazduh će izaći na prednju stranu uređaja u prostoriju.  
Jonizacija vazduha
Isušeni vazduh će u AirBreezer-u biti podvrgnut jednom jonskom tretmanu.Negativni joni, takozvani anioni će na sebe nahvatati finu sitnu prašinu, čestice buđi, izazivače alergije, bakterije, dim i eleiminisati ih.Time će se vazduh bez upotrebe hemikalija očistiti i postići optimalan kvalitet. 
 Toplotni - regenerativni proces
Nakon jonizacije isušeni vazduh prolazi kroz toplotnu povratnu jedinicu uređaja . U isparivaču vazduha se čuva energija. Kroz odvajanje vlage će se ta energija vratiti u obliku toplote. Vazduh će na izlazu AirBreezer-a biti za 1 do 4 stepena topliji od onog na ulazu.Ovaj toplotno regenerativni proces ima više efekata: